sobota, 29 marca 2014

Pałac w Wierbce

            Pałac w Wierbce to jeden z najmłodszych zabytków a równocześnie jeden z tych ,o których niewiele wiadomo. Wybudowano go w 1889r. przez Chrystiana Augusta Moesa, znanego XIX-wiecznego przedsiębiorcę, który nabył te dobra w 1853 r. Pałac został zniszczony przez pożar w latach 80. XX w. Wokół rozciąga się zabytkowy park, niegdyś w stylu angielskim. Rośnie w nim m.in. okazały modrzew, liczący ok. 200 lat.

sobota, 15 marca 2014

Opuszczony szpital psychiatryczny


            XIX-wieczny, neogotycki zespół pałacowo-parkowy wraz z zabudowaniami dworskimi. Zbudowany w latach 1857-1865.
 W roku 1857 Alfred Mileski był pierwszym właścicielem Pałacu, w latach 1938-1945 siedzibą okupantów niemieckich, w latach 1945-1953 siedziba Technikum Zielarskiego, od roku 1957 własność przejął Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego

piątek, 7 marca 2014

Zniszczony dwór z XV wieku

            Dwór w powiacie proszowickim istniał w drugiej połowie XV wieku, jedynym zachowanym śladem po nim jest zapis w "LIber Beneficiorum" Jana Długosza, który jako właściciela ówczesnych dóbr wymienia niejakiego Mikołaja Birkowskiego herbu Topór.
             Jeszcze parę lat temu dworek był w dużo lepszym stanie, posiadał piętro, dach, piwnice oraz przybudówkę.

sobota, 1 marca 2014

Zapomniana szkoła pod Krakowem

                   Pozostając w klimatach opuszczonych szkół pokazujemy następną. Jeszcze w latach 90-tych były w niej wystawiane stopnie;)